Jak být ještě lepším koučem / koučkou?

Pokud máte za sebou koučovací kurz nebo výcvik, pak si patrně pokládáte otázku – jak mohu být ještě lepším? Jak pomoci mým klientům víc? Jak patřit mezi hrstku nejlepších koučů v Česku a na Slovensku?

V tomto článku vám představíme metodu, kterou ti nejlepší kouči na světě ovládají. Konkrétně tím myslíme např. slavného Anthonyho Robbinse, který právě na NLP o kterém je tento článek postavil své úspěchy a naplnil arény nejen v Americe.

O čem NLP vlastně je?

Neurolingvistické programování (NLP) je technika, která se zabývá vztahy mezi myšlením, jazykem a chováním. Je často používána v oblasti koučinku a terapie a může být velmi užitečná pro kouče nebo koučky, kteří se chtějí zlepšit ve své práci.

Zde je několik způsobů, jak mohou NLP techniky a metody pomoci koučům nebo koučkám být ještě lepšími:

  1. Zlepšení schopnosti komunikovat: NLP techniky, jako je například reframing, mohou pomoci koučům lépe pochopit a vyjádřit myšlenky a pocity klientů.
  2. Zvýšení schopnosti porozumět potřebám a motivacím klientů: NLP metody, jako je například zkoumání vzorců chování, mohou pomoci koučům lépe porozumět potřebám a motivacím klientů a také jim pomoci najít cesty, jak je uspokojit.
  3. Rozvoj schopnosti vytvářet kreativní řešení: NLP techniky, jako je například práce s metaforami, mohou pomoci koučům vytvářet kreativní řešení pro různé problémy a výzvy.
  4. Zvýšení schopnosti sebeuvědomění: NLP metody, jako je například práce s vlastními vnitřními obrazy, mohou pomoci koučům lépe porozumět sobě samým a svým vlastním pocitům a myšlenkám, což může vést ke zvýšení sebeuvědomění a lepšímu vedení sebe samého.
  5. Zvýšení schopnosti seberegulace: NLP techniky, jako je například práce s vlastními vnitřními stavy, mohou pomoci koučům lépe ovlivňovat a regulovat své vlastní emoce a chování, což může vést ke zvýšení jejich efektivity a spokojenosti.
  6. Schopnost lépe se vyjadřovat a vystupovat před ostatními: NLP metody, jako je například práce s hlasovou tonalitou a gestikulací, mohou pomoci koučům zlepšit své schopnosti vyjadřovat sebe sama a své myšlenky jasněji a působit sebevědoměji před ostatními.
  7. Zlepšení schopnosti vést lidi a motivovat tým: NLP techniky, jako je například práce s rapportem, mohou pomoci koučům být lidem ještě blíže a získat si je podvědomou důvěrou.
  8. Zlepšení schopnosti vytvářet silné vztahy s klienty: NLP metody, jako je například empatické naslouchání, mohou pomoci koučům vytvářet hlubší a silnější vztahy s klienty a také jim pomoci lépe porozumět jejich potřebám a požadavkům.
  9. Zvýšení efektivity a produktivity práce: NLP techniky, jako je například time-lining, mohou pomoci koučům lépe organizovat a plánovat svou práci a zlepšit tak svou efektivitu a produktivitu.
  10. Zvýšení sebevědomí a sebeúcty: NLP metody, jako je například práce s pozitivními afirmacemi, mohou pomoci koučům zlepšit své sebevědomí a sebeúctu a také jim pomoci více si věřit a věřit ve své schopnosti.

V závěru lze říci, že rozhodnout se jít na certifikovaný NLP kurz bude pro kouče a koučky velkým přínosem, a to jak v osobním, tak profesním životě. Kurz jim pomůže zlepšit schopnosti komunikace, porozumění potřebám a motivacím ostatních, vytvářet kreativní řešení, rozvíjet sebeuvědomění a seberegulaci, vést lidi a motivovat tým, vytvářet silné vztahy s klienty, zlepšit efektivitu a produktivitu práce a zvýšit sebevědomí a sebeúctu… a mnoho dalšího.

Doporučujeme Coaching University Radka Karbana, která nabízí jak akreditované kurzy, tak jde hlavně o oficiálního a mezinárodně certifikovaného NLP trenéra.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *