Elektronický systém cestovní registrace ESTA

Jedná se o automatizovaný elektronický systém, který se používá k prověření, zda žadatel splňuje podmínky pro cestu do Spojených států amerických v bezvízovém programu. Dále tento systém slouží ke zvýšení bezpečnosti bezvízového režimu, podobně jako průvodka I-94W.

U registrace ESTA se nejedná o klasické vízum, neboť nesplňuje zákonné ani regulační požadavky, které jsou vyžadovány zákony USA. Osoby, mající již platné vízum, mají možnost i nadále do Spojených států cestovat za účelem, pro který jim bylo vízum vystaveno.

U elektronické cestovní registrace ESTA USA se jedná o zmodernizovaný systém, kdy jsou papírové průvodky nahrazeny elektronicky. Občané České republiky tento systém mohou plně využívat, neboť naše republika je spolu s dalšími 35 zeměmi součástí bezvízového styku s USA.

esta usa

Podání žádosti o registraci cesty prostřednictvím tohoto systému je snadné a jednoduché. Na webových stránkách ESTA je potřeba dle daných instrukcí vyplnit otázky a žádost o registraci odeslat. Doporučuje se o registraci žádat nejlépe hned, jakmile začnete cestu do USA plánovat. Poté proběhne kontrola vyplněných údajů pomocí příslušných databází a následně bude vydáno rozhodnutí o bezvízovém povolení, které může být:

Odsouhlaseno – žadatel o cestu tedy může vycestovat do USA. Odsouhlasená žádost má platnost dvou let, přičemž žadatel může do USA vycestovat opakovaně bez nutnosti při každé další cestě znovu žádat o povolení. Podmínkou ovšem je, že během této doby nesmí dojít k ukončení platnosti pasu. V případě, že cestujícímu vyprší platnost dříve než je uvedená doba 2 roky, bude mu registrace vydána pouze do doby ukončení platnosti pasu.

Čekající na projednání – je potřeba počkat na konečné rozhodnutí, které ovšem nepřesáhne 72 hodin.

Neodsouhlaseno – občané, kteří obdrží zamítavé rozhodnutí, ale přesto chtějí, nebo potřebují do USA vycestovat, se musí obrátit na velvyslanectví či konzulát USA s žádostí o nepřistěhovalecké vízum. Další možností v tomto případě je také opětovné vyplnění žádosti o registraci ESTA po uplynutí lhůty 10 dnů. V případě, že opět nebudou splněny podmínky pro schválení do systému ESTA, se nabízí výše zmiňovaná možnost – obrátit se s žádostí o vízum na velvyslanectví nebo konzulát Spojených států.

Žádost o registraci ESTA USA je třeba vyplňovat pravdivě, tak aby při kontrole nedošlo k problému, který by mohl žadatele učinit trvale nezpůsobilým pro vstup na území USA. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA vyvinulo pro registraci v systému ESTA program, zajišťující, že žádost, která je jeho prostřednictvím podána, může být zamítnuta opravdu pouze občanům, kteří podmínky pro cestu do USA v rámci bezvízového styku nesplní či by mohli představovat bezpečnostní riziko, nebo riziko v rámci porušování zákonů.

Velvyslanectví ani konzuláty Spojených států neposkytují informace o důvodech, které vedly k zamítnutí žádosti registrace ESTA, ani tyto okolnosti nebudou řešit. Jsou ale připraveny vyřizovat žádosti o nepřistěhovalecká víza, která by mohla být pro občany, kterým byla zamítnuta registrace ESTA, možností, jak získat povolení pro cestu do USA.

Dále je potřeba zmínit, že do systému víza ESTA se nemohou registrovat žadatelé, kterým byla dříve zamítnuta žádost o vízum do USA. Tito žadatelé ovšem ají možnost si znovu o vízum do USA zažádat na zmiňovaných institucích – velvyslanectví či konzulát USA.

Další důležitou informací je, že děti, cestující jak s rodiči, tak i samostatně, musí rovněž získat vlastní povolení registrace ESTA. Všichni žadatelé o elektronickou registraci v systému ESTA musí mít platný biometrický pas. Povolená registrace ESTA má platnost 2 roky, nebo po dobu platnosti cestovního pasu žadatele.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *